Huisregels

Uw huisarts is iedere werkdag, behalve woensdag, tussen 8 en 8:30 uur en tussen 17 en 18 uur telefonisch te bereiken voor resultaten van onderzoeken, aanvragen van huisbezoeken, boeken van afspraken, en alle andere vragen.

Buiten dit tijdsbestek beantwoorden wij enkel vragen die op dat ogenblik medisch dringend zijn. Deze regeling is absoluut nodig om de consultaties en huisbezoeken efficiënt en sereen te laten verlopen. Elke patiënt die op consultatie komt, verdient onze ongestoorde aandacht.

Na 30 jaar duo-praktijk wordt deze praktijk terug een solo-praktijk vanaf 04/09/21. Dit betekent dat een patiëntenstop noodzakelijk is. Vanaf heden zou ik u willen vragen om bij een volle agenda een weg te zoeken naar andere collega's in de buurt. Deze artsen zijn op de hoogte en engageren zich om de permanentie te verzekeren.

1. Dr Sophie Opsomer Sophie, Kouterstraat 1 ingang 3 te Tildonk, tel: 0492 94 23 55, websites.mijndokter.be/sophieopsomer.Elke woensdag kan zij, met inzage in uw medisch elektronisch dossier, u ontvangen te Tildonk alsook op andere weekdagen kan zij meestal te Tildonk consultaties verrichten voor jullie.

2. Dr Marlies Metsu en Dr Hannah Vastenavondt, Martelarenlaan 31 teWakkerzeel, tel:016888098, www.huisartsenpraktijkveltion.be

Indien u verder deze of andere artsen wenst te consulteren, kan u laagdrempelig uw dossier laten opvragen door de betrokken arts en veranderen van huisarts. Ik stuur het dossier dan elektronisch door.

Contact opnemen met uw dokter via sociale media of GSM is geen goed idee. Facebook levert geen goede geneeskunde op. Face-to-face is de enige manier van werken toegelaten door de medische plichtenleer. Tele-geneeskunde leidt niet naar oplossingen. Als uw dokter u aanvullende informatie bezorgt, en dat om praktische redenen per e-mail doet, is dit geen vrijgeleide om ook per e-mail opdrachten uit te delen of consultaties op te starten.

Uw arts mag enkel attesten schrijven die met de waarheid stroken. Vraag dus niet wat niet kan. Het zou niet bijdragen tot een goede verstandhouding. Voorschriften en getuigschriften mogen enkel op naam van de juiste persoon geschreven worden.

Een afwezigheidsbriefje dient om een afwezigheid wegens ziekte te wettigen, na een onderzoek door de dokter. Andere redenen voor afwezigheid dan ziekte worden niet door uw arts geschreven (bijv. vakantie, treinstaking, ...). Dit zijn welwillendheidsattesten en bij wet verboden. Als bij ziekte geen klinisch onderzoek heeft plaatsgevonden, dan kan uw arts enkel een dixit-attest schrijven. Een dixit-attest is een verklaring waarin afwezigheid om medische redenen louter op verhaal van de patiënt gewettigd wordt.

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens de raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder consultatie niet toe. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften. Wij leggen geen voorschriften klaar, tenzij die het directe gevolg zijn van de uitslag van een bijkomend onderzoek.

Het invullen van attesten en formulieren vergt informatie en tijd. Daarom dient u hiervoor op raadpleging te komen.