Dringende hulp & wachtdienst

Bij levensbedreigende situaties en verkeersongevallen:
Bel het noodnummer 112 en volg de instructies van de gespecialiseerde hulpdiensten.

Bij ernstige verwondingen en breuken:
Begeef u naar de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Kan u het slachtoffer niet verplaatsen, bel het noodnummer 112 en volg de instructies van de gespecialiseerde hulpdiensten.

Op weekdagen tussen 8 en 19 uur, kan u ons voor dringende medische hulp bellen op het nummer 016 60 67 00. Kom nooit naar de praktijk zonder voorafgaand telefonisch contact, ook niet voor dringende hulp.

Op weekdagen voor 8 u of na 19 u, in het weekend of op feestdagen belt u voor dringende hulp het centraal telefoonnummer 1733 van de wachtdienst. In de week wordt u verder geholpen door een lokale huisarts van wacht. In het weekend kan u terecht op de huisartsenwachtpost.
Adres:    Justus Lipsiusstraat 36 te 3000 Leuven.
Website:  www.w8post.be.
Openingsuren: Weekend: van vrijdagavond 19 uur tot maandagmorgen 8 uur.
              Feestdagen: van vooravond 19 uur tot volgende morgen 8 uur.
              Op brugdagen: doorlopend.

Nog meer informatie over dringende hulp en crisissituaties:

Apotheek van wacht:     tel. 0903 99 000  of  www.apotheek.be
Tandarts van wacht:     tel. 0903 39 969  of  www.tandarts.be
Antigifcentrum:         tel. 070 245 245  of  www.antigifcentrum.be
Zelfmoordlijn:          tel. 1813         of  www.zelfmoord1813.be
Tele-Onthaal:           tel. 106          of  www.tele-onthaal.be
Crisisopvang:           tel. 078 150 300  of  www.caw.be
JongerenAdviesCentrum:  tel. 078 150 300  of  www.jac.be
Intrafamiliaal geweld:  tel. 1712         of  www.1712.be